โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่เรื่องแจ้งจากทางโรงเรียน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์


ร.ร.เทพบดินทร์ฯ รับสมัครครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ข้อมูลโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 September 2559 - 15:58:52
อ่านแล้ว 27 ครั้ง

ฝ่ายวิชาการและทีมงานแนะแนวออกแนะแนว ณ โรงเรียนอนุบาลเนตรระหงษ์
ข้อมูลโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 September 2559 - 13:24:52
อ่านแล้ว 15 ครั้ง

ฝ่ายวิชาการและทีมงานแนะแนวออกแนะแนว ณ โรงเรียนอนุบาลเปรมฤดี
ข้อมูลโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 September 2559 - 13:27:03
อ่านแล้ว 13 ครั้ง

ฝ่ายวิชาการและทีมงานแนะแนวออกแนะแนว ณ โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์
ข้อมูลโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 September 2559 - 13:19:41
อ่านแล้ว 12 ครั้ง

ร.ร. เทพบดินทร์ฯเยี่ยมอาการป่วยของเด็กชายชัยวัฒน์ จอนแจ้งจันทร์ นักเรียนระดับชั้น ป.3/1
ข้อมูลโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 September 2559 - 08:25:53
อ่านแล้ว 22 ครั้ง

ปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียน


ภาพกิจกรรม


> ประมวลภาพโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่เป็นสถานที่จัดงานประชุมชมรมศิษย์เก่า วค.ชม.2510 ณ ห้องประชุมกอบบุญ 3 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 24 กันยายน 2559 - 24 กันยายน 2559 - มีทั้งหมด 60 รูป

> ประมวลภาพกิจกรรมการสอบปฎิบัติลูกเสือเนตรนารีระดับชั้น ป.1-ม.3 ของภาคเรียนที่ 1/2559 ณ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ในวันที่ 21 กันยายน 2559 - 22 กันยายน 2559 - มีทั้งหมด 54 รูป

> ประมวลภาพกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2559 ณ บริเวณห้องศูนย์การเรียนรู้นเรศวรโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ในวันที่ 20 กันยายน 2559 - 20 กันยายน 2559 - มีทั้งหมด 200 รูป

> ประมวลภาพกิจกรรมพัฒนาความสะอาดของเยาวชนโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2559 ในวันที่ 20 กันยายน 2559 - 20 กันยายน 2559 - มีทั้งหมด 49 รูป

> ประมวลภาพเยาวชนดีเด่นด้านการวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านกิจกรรมและสร้างชื่อเสียง ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ในวันที่ 20 กันยายน 2559 - 20 กันยายน 2559 - มีทั้งหมด 197 รูป

วันนี้ในอดีต


วันนี้วันที่ 26 กันยายน 2559 วันนี้ในอดีตเคยมีเหตุการณ์สำคัญดังนี้

26 กันยายน 2534

สมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิอากิฮิโตะ และสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ แห่งญี่ปุ่น เสด็จฯ ประเทศไทยเป็นพระราชอาคันตุกะ สมเด็จพระจักรพรรดินีเสด็จฯชมกิจการมูลนิธิศิลปาชีพพิเศษที่บางไทร ที่มา : หนังสือสมุดบันทึก 50 ปี ทรงครองราชย์ 2489-2538 กาญจนาภิเษก (หอสมุดแห่งชาติ) โดย : สตรีสาร 48/52 ฉบับอำลา

โกลเด็นไฮนด์

26 กันยายน พ.ศ. 2123 (ค.ศ.1580) เซอร์ฟรานซิส เดรก นักสำรวจและเดินเรือชาวอังกฤษ สามารถแล่นเรือรอบโลกได้สำเร็จ โดยเรือที่ใช้เดินทางมีชื่อว่า "โกลเด็นไฮนด์"

เขาแล่นข้ามหาสมุทรแปซิฟิกจนถึงเกาะเปลิว แล้วจึงเดินทางกลับอังกฤษผ่านแหลมกู๊ดโฮป นับเป็นนักเดินเรือชาวอังกฤษคณะแรกที่เดินทางรอบโลกได้สำเร็จ โดยใช้เวลาการเดินเรือทั้งสิ้น 2 ปีกับ 287 วัน